8

قیمت و شرایط نماز و روزه استیجاری

فوت پدر یکی از بزرگترین دردهایی است که هر انسان آن را تجربه می کند و درد بالاتر از آن زمانی سراغ فرزندان می آید که آن ها متوجه می شوند هیچ کاری برای پدرشان انجام نداده اند و حالا مدیون او هستند و در همین حال حاضرند هر چه دارند بپردازند تا کمی از […]