BS_14-1024x683

محاسن و معایب اجاره صندلی آرایشگاه

بسیاری از مدیران سالن زیبایی هنگام بازگشایی و یا توسعه سالن خود با این موضوع روبرو می شوند و باید تصمیم بگیرند که کارکنان خود را افزایش دهند و یا این که با اجاره دادن صندلی در سالن زیبایی خود، فعالیت شان را گسترش دهند. این در حالی است که اجاره دادن صندلی مزایای خود […]