58

اجاره صد ساله یکی از صندلی های ومبلی لندن به نام یک ایرانی

 تا چند سال دیگر یکی از صندلی های ومبلی شهر لندن به نام مدیر عامل سابق شموشک نوشهر رزرو خواهد ماند؟ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛یکی از صندلی های ورزشگاه ومبلی لندن به مدت ۱۰۰ سال به نام یک ایرانی رزرو شده است.فردی که دیگر دربین ما نیست و حتی زمانی که فوت کرد عکسی از […]